Logo Aliance

Aliance pro energetickou soběstačnost je nevládní organizace propojující producenty energie z obnovitelných zdrojů, profesionály z oblasti šetrného využívání energie s univerzitním a veřejným prostorem.

Kruh symbolizuje alianci a jednotlivé segmenty tři druhy obnovitelných zdrojů energie – slunce, vítr a biomasu.

Visit Site

Leave a Reply